Asbestsanering

waarschuwingsgiftige stoffenHet asbestbesluit van de arbeidsomstandighedenwet van 1992 schrijft voor dat een project met asbestsloop alleen kan worden uitgevoerd onder toezicht van een deskundige op dit terrein. De Weijer Bouwmanagement heeft voor u de juiste persoon.

Als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) kan de Weijer Bouwmanagement u de volgende werkzaamheden aanbieden:

 • Een werkplan maken of een aanwezig werkplan beoordelen op juistheid en volledigheid
 • Toezicht houden op alle asbestsaneringswerkzaamheden
 • Maatregelen treffen voor een goede uitvoering van alle werkzaamheden en de uitvoering hiervan controleren
 • Alle apparatuur inspecteren en zorgdragen voor het onderhoud (op locatie) daarvan'
 • Werknemers voorlichten en instrueren
 • Contacten leggen en optreden als aanspreekpunt voor:
  • laboratoria
  • Opdrachtgevers
  • Leveranciers
  • Arbeidsinspectie
  • Overheden
  • Vervoerders en beheerders van stortplaatsen
  • Overige instanties

Meer informatie? Vragen? Aarzel niet en neem contact met ons op, klik hier...